Lataa Ehdot ja myyntiehdot


 1. Ehtojen tarkoitus ja sovellusala
  1. Nämä käyttöehdot (jäljempänä ehdot) määrittävät, miten yritysasiakkaat ja ei-kuluttaja-asiakkaat (jäljempänä asiakas) saavat käyttää Air Liquide Finland Oy:n (jäljempänä Air Liquide) MyGas-asiakasportaalia (jäljempänä portaali), johon on mahdollista luoda asiakasprofiili muun muassa palvelutilauksien hallintaa, yhteydenpitoa Air Liquiden asiantuntijoiden kanssa, pullo- ja välinetilauksia sekä laskujen ja sopimusten tarkastelua varten.
  2. Mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu, Air Liquiden kaasupullojen myyntiehdoilla on etusija näihin ehtoihin nähden.
  3. Ehdot eivät kuitenkaan päde, mikäli ehdottomat lain määräykset antavat asiakkaalle ehtoja paremmat oikeudet tai Air Liquide ja asiakas ovat kirjallisesti sopineet ehtojen osittaisesta tai täydellisestä korvaamisesta tiettyjen asiakkaan Air Liquidelta tekemien tuote- ja palveluostojen ja vastaavien yhteydessä.
 2. Portaali
  1. Portaalin omistaja sekä toiminnasta ja päivittämisestä vastaava taho:

Air Liquide Finland Oy

PL 271

90101 OULU

Y-tunnus: 0683861-3

Puhelin: 020 779 0580

Sähköposti: asiakaspalvelu.finland@airliquide.com

 

 1. Portaali käsittää kolme pääosiota:
 1. Kaasut

Tämä portaalin osio sisältää tietoa kaasutyypeistä, niiden käyttökohteista ja ominaisuuksista sekä tuotantolinjoista. Tässä osiossa asiakas voi saada apua oikean kaasutyypin valintaan. Lisäksi asiakas voi tilata ja ostaa kaasuja.

 1. Lisävarusteet

Tämä portaalin osio sisältää tietoa kaasutuotteiden lisävarusteista, kuten säätimistä ja venttiileistä. Lisäksi asiakas voi tilata ja ostaa lisävarusteita.

 1. Palvelut

Tämä portaalin osio sisältää tietoa Air Liquiden tarjoamista palveluista. Lisäksi asiakas voi pyytää tarjouksen sekä vakiopalveluista että räätälöidyistä ratkaisuista.

 1. Portaalin käyttäminen sekä kaasun ja lisävarusteiden ostaminen portaalin kautta edellyttää, että asiakas on yritys ja ei-kuluttaja-asiakas ja että asiakkaalla on suomalainen yritystunnus ja osoite Suomessa.
 2. Asiakasprofiilin luovalla henkilöllä (jäljempänä käyttäjä) tulee olla oikeus luoda profiili, ottaa vastaan laskuja ja tehdä tuotetilauksia sekä sitovia sopimuksia asiakkaan nimissä. Air Liquidella on milloin tahansa oikeus pyytää dokumentaatiota, josta nämä oikeudet käyvät ilmi. Käyttäjä vastaa henkilökohtaisesti väärien tietojen antamisesta Air Liquidelle ja portaalin käyttämisestä ilman asiakkaan lupaa.
 3. Portaaliin rekisteröityessään käyttäjän tulee ilmoittaa nimensä, sähköpostiosoitteensa, matkapuhelinnumeronsa sekä valita henkilökohtainen salasana. Tämän jälkeen käyttäjäprofiili luodaan portaaliin. Portaalin käyttäminen edellyttää profiilin muokkaamista ja aktivoimista. Profiilin voi aktivoida ammattikäyttäjänä, joka ei vielä ole Air Liquiden asiakas, tai Air Liquiden asiakkaana. Rekisteröitymisen yhteydessä annettavien tietojen tulee olla oikeita ja riittäviä.
 4. Salasana on henkilökohtainen, ja käyttäjän tulee käsitellä ja säilyttää sitä huolellisesti. Salasanaa ei saa luovuttaa muille eikä sitä saa jättää muiden saataville.
 5. Mikäli käyttäjä huomaa, että hänen salasanaansa tai käyttäjäprofiiliaan on käytetty väärin, hänen tulee välittömästi ottaa yhteyttä Air Liquiden kohdassa 2.1 ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Air Liquide ei kuitenkaan vastaa salasanan väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai korvausvaatimuksista.
 6. Mikäli käyttäjän työsuhde asiakkaan yrityksessä päättyy tai käyttäjän portaalin käyttöoikeus päättyy, asiakkaan on ilmoitettava asiasta Air Liquidelle viipymättä.
 1. Portaalissa tehtävien kaasun, lisävarusteiden ja palvelujen tilaus- ja myyntiehdot
  1. Asiakas tai käyttäjä voi tilata ja ostaa kaasua, lisävarusteita ja palveluja portaalin kautta. Tilauksia ja myyntiä koskevat lisäksi kutakin kaasutuotetta, lisävarustetta ja palvelua koskevat Air Liquiden tuote- tai palvelukohtaiset ehdot.
   1. Kaasulla tarkoitetaan Air Liquiden asiakkaan käyttöön tarjoamaa kaasua. Lisätietoa Air Liquiden tarjoamista kaasutyypeistä on portaalissa kunkin tuotteen kohdalla olevissa tuotetiedotteissa.
   2. Lisävarusteilla tarkoitetaan Air Liquiden toimittamia tuotteita, jotka saattavat olla välttämättömiä teollisessa tai erikoiskaasukäytössä. Näihin eivät kuitenkaan lukeudu lääketieteelliset käyttökohteet. Lisävarusteita ovat esimerkiksi säätimet ja kaasujärjestelmät (paineensäätimet, taipuisat letkut, venttiilit ja vastaavat), joita voidaan käyttää kaikissa hitsaus- ja katkaisutehtävissä teollisuudessa ja laboratorioissa.
   3. Palveluilla tarkoitetaan Air Liquiden tarjoamia palveluja, kuten kattiloiden ennaltaehkäisevää huoltoa ja lämpökäsittelylaitteiden lämpötilojen tarkkailua, asiakkaan puolesta tehtäviä kaasutoimituksia, pullonvaihtoja, tarkastuksia ja asiakkaan omistamien kaasugeneraattoreiden ylläpitoa.
  2. Kaasun, lisävarusteiden ja palvelujen tilaukset tehdään kussakin portaalin pääosiossa. Asiakkaalle/käyttäjälle lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse heti tilauksen tekemisen jälkeen.
  3. Toimitus ja palautus
   1. Kaasun ja lisävarusteiden toimitusten toimitusehto on EX Works, ja asiakas vastaa toimituskustannuksista sekä toimitusriskistä Air Liquiden tiloista. Air Liquide kuljettaa kaasun ja lisävarusteet asiakkaan osoitteeseen asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Toimitusten vahinkoja ja viivästyksiä ei korvata riippumatta siitä, vastaako toimituksesta Air Liquide vai kolmas osapuoli. Asiakkaan tulee toimituksen vastaanottamisen yhteydessä tarkistaa, että toimitus vastaa lähetettä sekä kuitata lähetys vastaanotetuksi ja merkitä mahdolliset puutteet lähetteeseen. Mikäli asiakas ei ole vastaanottamassa lähetystä, mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä viipymättä.
   2. Palvelut toimitetaan asiakkaan ja Air Liquiden välisen palvelusopimuksen perusteella erillisestä tilauksesta. 
   3. Kaasuja ja lisävarusteita voi palauttaa ainoastaan Air Liquiden kanssa etukäteen tehtävällä sopimuksella. Palautussopimus on tehtävä 30 päivän kuluessa toimituksesta, ja palautuskuluina peritään 20 % myyntihinnasta. Erikoisvalmisteisilla tai käyttöönotetuilla lisävarusteilla ei ole palautusoikeutta. Joillakin pienillä vaihtopulloilla on palautusoikeus, mikäli pullot ovat Air Liquiden hyväksymiä. Jos Air Liquide on toimittanut enemmän pulloja kaasu- ja pullotyyppiä kohden kuin asiakas palauttaa, ylimääräisistä pulloista veloitetaan kulloinkin voimassa oleva päivähinta. Pulloja ei voi palauttaa enempää kuin Air Liquide on toimittanut kaasu- ja -pullotyyppiä kohti.
   4. Air Liquiden kaasupullojen myynti-, vuokraus- ja toimitusehdoilla on etusija näihin ehtoihin nähden.
  4. Hinnat ja maksuehdot
   1. Portaalin hinnat ovat hinnastohintoja. Hintoihin lisätään käsittelykulut, arvonlisävero ja muut maksut. Kaikkiin kaasutoimituksiin lisätään ADR-lisä (vaarallisten aineiden käsittelylisä), joka on ilmoitettu Air Liquiden kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Erikoishinnat voivat koskea tarjouksia, palveluja ja vastaavia.
   2. Asiakkaan tulee suorittaa maksu viimeistään 14 päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Muutoin veloitetaan viivästyskorkoa, joka on laskussa ilmoitetun korkotason mukainen. Laskuttaja voi Air Liquiden valinnan mukaan olla Air Liquide tai Air Liquiden valtuutettu jälleenmyyjä.
  5. Turvallisuus
   1. Asiakas käyttää kaasua ja välineitä omalla vastuullaan. Kaasua ja välineitä koskevat tuotetiedot ja kunkin tuotteen käyttöturvallisuustiedotteet on julkaistu portaalissa. Asiakas sitoutuu perehtymään ja perehdyttämään henkilökuntansa niihin.
  6. Vastuu, puutteet ja reklamaatiot
   1. Reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa Air Liquidelle viimeistään 3 työpäivän kuluessa toimituksesta ja niin aikaisin, että Air Liquide pystyy tekemään tarkastusanalyysin ennen seuraavaa kaasutoimitusta.
   2. Viivästysten tai puutteiden sattuessa Air Liquide voi vaihtaa, korjata tai muuttaa toimitusta ilman veloitusta.
   3. Air Liquiden vastuu rajoittuu mahdollisten puutteiden ja viivästysten korjaamiseen.
   4. Air Liquide vastaa myymiensä lisävarusteiden virheistä ja puutteista 6 kuukauden ajan myyntisopimuksen tekopäivästä. Tämä edellyttää, että kaasua ja lisävarusteita on käsitelty ja käytetty Air Liquiden ohjeiden ja lisävarusteiden käyttötarkoituksen mukaisesti.
  7. Palautusoikeus
   1. Air Liquide toimittaa vain yritysasiakkaille ja ei-kuluttaja-asiakkaille, jotka käyttävät tuotteita yritystoiminnassaan. Kuluttajansuojalainsäädännön mukainen palautusoikeus ei koske yrityskauppaa, ja tuotteet voidaan palauttaa vain erillisestä Air Liquiden kanssa tehdystä sopimuksesta, ks. kohta 3.3.3, tai reklamaation tai puutteen ollessa kyseessä kohdan 3.6 mukaisesti.
 2. Viestintä ja markkinointi
  1. Markkinointisisältöä sisältävää viestintää lähetetään vain henkilöille, jotka ovat antaneet siihen luvan joko portaaliin rekisteröitymisen yhteydessä tai portaalin profiilitietojen kautta. Luvan voi perua milloin tahansa muuttamalla asetusta portaalin profiilitiedoissa tai käyttämällä uutiskirjeissä olevia tilauksen perumislinkkejä.
  2. Käyttäjä hyväksyy, että Air Liquide lähettää tietyissä tilanteissa käyttäjälle sähköpostia siihen osoitteeseen, jonka käyttäjä on profiilissaan ilmoittanut. Tällaiset viestit sisältävät tärkeää tietoa esimerkiksi ehtojen päivityksistä ja portaalin ylläpidosta.
  3. Mikäli käyttäjä on luovuttanut Air Liquidelle matkapuhelinnumeronsa, Air Liquidella on oikeus lähettää numeroon viestejä tärkeistä teknisistä ja lainsäädännöllisistä asioista sekä muistutuksia, jos käyttäjä ei ole kirjautunut portaaliin pitkään aikaan.
 3. Kolmansien osapuolten oikeudet
  1. Air Liquiden näkemyksen mukaan portaali ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Mikäli käyttäjän tietoon tulee, että portaali loukkaa tai sen väitetään loukkaavan kolmansien osapuolten oikeuksia, käyttäjän on ilmoitettava asiasta välittömästi Air Liquidelle kohdassa 2.1 ilmoitettuun osoitteeseen ja lopetettava portaalin käyttö. Air Liquidelle tulee ilmoittaa myös, mikäli käyttäjä saa portaalin käytöstä johtuvan korvausvaatimuksen tai vastaavan kolmannelta osapuolelta. Käyttäjän tulee tukea Air Liquidea mahdollisten käyttöoikeuksien väärinkäytösten selvittämisessä mahdollisimman laajasti.
  2. Air Liquidella on oikeus mutta ei velvollisuutta ottaa haltuun mikä tahansa portaalia koskeva oikeustoimi tai -käsittely, johon käyttäjä liittyy.
  3. Air Liquide korvaa käyttäjän kohtuulliset kustannukset kohdan 3.2 mukaisissa oikeusasioissa siihen asti, kun Air Liquide on ilmoittanut asiasta tai ottanut asian haltuun.
  4. Mikäli asiassa langetetaan tuomio tai asia sovitellaan ja portaalin todetaan rikkovan kolmannen osapuolen oikeuksia, Air Liquide vastaa tuomituista korvauksista, hyvityksistä ja vastaavista kolmannelle osapuolelle, mikäli käyttäjä on täyttänyt omat, kohdan 3.1 mukaiset velvollisuutensa. Asiakas/käyttäjä ei voi kohdistaa vaatimuksia Air Liquidelle tällaisissa tapauksissa.
 4. Vastuuvarauma
  1. Air Liquide pyrkii pitämään portaalin aina käytettävissä. Saattaa kuitenkin syntyä tilanteita, joissa portaali ei ole käytettävissä. Tällaisia tilanteita voivat olla turvallisuus- tai ylläpitotilanteet, verkko-ongelmat sekä viestintäyhteyksien ja laitteistojen pettäminen. Air Liquide pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan portaalin pitkistä käyttökatkoista etukäteen. Air Liquide ei takaa, että portaali on aina käytettävissä.
  2. Air Liquide ei vastaa suorista eikä epäsuorista vahingoista, joita asiakkaalle tai käyttäjälle syntyy portaalin käytöstä tai portaalin viasta tai puutteesta, portaalin käytön loppumisesta tai muiden portaalin käyttäjien toiminnasta, joka liittyy asiakkaaseen tai käyttäjään.
  3. Portaali toimii ensisijaisesti Air Liquiden tuotteita ja palveluita koskevana kaupankäynti-, välitys- ja viestintäalustana. Air Liquide kehottaa asiakasta/käyttäjää kääntymään epävarmoissa tilanteissa aina suoraan Air Liquiden puoleen tuotteita ja palveluja koskevissa tarjouspyynnöissä ja vastaavissa. Air Liquide ei vastaa portaalin tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä eikä missään laajuudessa korvauksista välityksestä tai muista teknisistä tiedoista ja tällaisten tietojen jälkitoimituksesta, kirjeenvaihdosta tai laatimisesta.
  4. Portaali saattaa sisältää linkkejä portaalin ulkoisiin sivustoihin, joiden sisältö ei ole Air Liquiden hallinnassa. Air Liquide ei vastaa tällaisten sivustojen sisällöstä tai turvallisuudesta, ja käyttäjä käyttää tällaisia linkkejä omalla vastuullaan. Air Liquide ei myöskään vastaa muiden tällaisiin sivustoihin linkitettyjen sivustojen sisällöstä.
  5. Edellä mainittu on voimassa, ellei Suomen lainsäädännössä muuta määrätä.
 5. Tuotevastuu
  1. Air Liquiden tuotevastuu ei ylitä lainsäädännön vaatimuksia. Muut kuin lakiin perustuvat tuotevastuut eivät siis päde.
 6. Ylivoimainen este
  1. Kumpikaan osapuoli ei vastaa ehtojen noudattamatta jättämisestä tai vahingoista, jotka aiheutuvat toiselle osapuolelle suoraan tai epäsuoraan siksi, että osapuolta on kohdannut ylivoimainen este. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa sota, liikekannallepano, luonnonmullistus, lakko, työsulku, tulipalo, vesivahinko, kauppasaarto, virus ja hakkerihyökkäys, viestintäjärjestelmän virhe tai toimintahäiriö, sähkökatko, alihankkijan ylivoimainen ja muu odottamaton tilanne, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa eikä kohtuullisin toimin estää.
 7. Käyttäjäprofiilin poistaminen
  1. Käyttäjä voi poistaa profiilinsa milloin tahansa. Käyttäjän keskustelufoorumeissa tekemät julkaisut ja Air Liquidelle lähetetyt viestit jäävät kuitenkin vastaanottajien nähtäville, eikä näitä julkaisuja tai viestejä poisteta, vaikka käyttäjäprofiili poistetaan.
  2. Jos käyttäjäprofiili on ollut käyttämättömänä yli 12 kuukautta tai jos käyttäjä on rikkonut ehtoja, Air Liquidella on oikeus poistaa käyttäjäprofiili ja mahdolliset julkaisut sekä viestit tai estää niiden käyttö.
  3. Air Liquidella on lisäksi oikeus ilman ennakkoilmoitusta lakkauttaa portaalin toiminta ja poistaa käyttäjäprofiili.
 8. Siirto-oikeus
  1. Käyttäjäprofiili on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle käyttäjälle ilman Air Liquiden lupaa.
  2. Air Liquidella on oikeus siirtää portaali kokonaan tai osittain sisältöineen, käyttäjineen ja oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Tällaisesta siirrosta ilmoitetaan käyttäjälle etukäteen, ja käyttäjällä on oikeus poistaa profiilinsa, mikäli hän ei hyväksy siirtoa.
 9. Ehtojen muutokset
  1. Air Liquide pidättää oikeuden muuttaa ehtoja milloin tahansa. Käyttäjälle tulee tieto ehtojen muutoksesta seuraavan käyttäjäprofiiliin kirjautumisen yhteydessä, ja häntä pyydetään hyväksymään päivitetyt ehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy päivitettyjä ehtoja, hän ei voi jatkaa portaalin käyttöä.
  2. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat nähtävissä portaalissa.
 10. Kieli
  1. Ehdot on alun perin laadittu tanskan kielellä. Mikäli ehtojen alkuperäinen tanskankielinen versio ja käännös eroavat toisistaan, tanskankielisellä versiolla on etusija.
 11. Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka
  1. Mahdolliset kiistat, joita ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti Air Liquiden kulloinkin voimassa olevassa oikeuspaikassa.
Käsittelen - Ole hyvä ja odota ...