Paperi ja sellu

Air Liquide tarjoaa monenlaisia sovelluksia, palveluja ja kaasuja, jotka voivat vähentää käyttökustannuksia ja parantaa ympäristönsuojelua. Voimme auttaa sinua kaikissa tarpeissa happivalkaisusta otsonivalkaisuun.

Olemme oikea kumppani, olipa kyse sitten uusien ratkaisujen kehittämisestä otsonin (O3) tehokkaaseen ja turvalliseen paikallistuotantoon tai paperia hiilidioksidin (CO2) avulla valmistavan koneen ajettavuuden parantamisesta.
Happea (O2) toimitetaan ja otsonia valmistetaan selluloosateollisuuteen, jotta käyttäjä voi vähentää ympäristöä kuormittavan kloorin ja klooriyhdisteiden tarvetta paperimassan valkaisussa.
Happi toimitetaan joko säiliöautolla tai valmistetaan käyttöpaikalla Air Liquiden kehittämällä VSA- tai EOX-tekniikalla. Otsoni tuotetaan asiakkaan luona otsonigeneraattoreilla.

Sellun valkaisu

Sellun valkaisu on hyvä esimerkki siitä, miten Air Liquide on pystynyt kaasujen ja luovien tekniikkaratkaisujen avulla kehittämään menetelmiä, jotka parantavat tuotantotuloksia, lisäävät asiakkaan kapasiteettia ja vähentävät samalla ympäristökuormitusta.
Air Liquide on kehittänyt mm. ympäristöä säästävän vaihtoehdon paperimassan perinteiselle kloorivalkaisulle. Ympäristöä kuormittavien klooriyhdisteiden tarve voidaan eliminoida täysin käyttämällä valkaisuprosessissa happea ja otsonia.

Air Liquide on kehittänyt joukon erilaisia sovelluksia seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Sellunvalmistus

 • Ruskean massan pesu (BSW)
 • Polysulfidin valmistus
 • pH-arvon säätö

Sellun valkaisu

 • Happivalkaisu
 • EO/EOP/PO-vaihe
 • Otsonivalkaisu

Kierrätysprosessit

 • Valkolipeän hapetus
 • Mustalipeän hapetus
 • Mäntyöljyn valmistus
 • Meesauunin käyttö
 • Soodakattilan käyttö

Paperin ja kartongin valmistus

 • CO2 pH-arvon säätöön
 • Paperikoneen ajettavuuden parantaminen CO2:n avulla
 • PCC:n valmistus
 • UV-käsittely 

Biopolttoaine ja biotuotteet

 • Inertointisovellukset
 • CO2 ligniinin erotukseen

 

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 1 ILMA

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

O2 20% ±1 %

Loput N2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 2, sitoutuminen korkeimpaan laatuun analyyseissä välillä ppm ja ppb

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 1 HAPPI

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

O2 ≥ 99.995 %

O2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 1, sitoutuminen laatuun analyyseissä välillä % ja ppm

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 1 TYPPI

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

N2 ≥ 99.999 %

N2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 1, sitoutuminen laatuun analyyseissä välillä % ja ppm

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 1 VETY

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

H2 ≥ 99.999 %

H2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 1, sitoutuminen laatuun analyyseissä välillä % ja ppm

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 2 ARGON

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

Ar ≥ 99.9999 %

Ar

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 2, sitoutuminen korkeimpaan laatuun analyyseissä välillä ppm ja ppb

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 2 HAPPI

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

O2 ≥ 99.9995 %

O2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 2, sitoutuminen korkeimpaan laatuun analyyseissä välillä ppm ja ppb

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 2 HELIUM

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

He ≥ 99.9999 %

He

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 2, sitoutuminen korkeimpaan laatuun analyyseissä välillä ppm ja ppb

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 2 TYPPI

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

N2 ≥ 99.9999 %

N2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 2, sitoutuminen korkeimpaan laatuun analyyseissä välillä ppm ja ppb

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 2 VETY

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

H2 ≥ 99.9999 %

H2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 2, sitoutuminen korkeimpaan laatuun analyyseissä välillä ppm ja ppb

 
Käsittelen - Ole hyvä ja odota ...