Ympäristö ja vesi

Air Liquide tarjoaa tuotteita ja palveluja vaihtoehtoisiin menetelmiin, jotka voivat auttaa asiakkaita optimoimaan prosessitekniikoita heidän omilla toimialoillaan.

Happi-, typpi-, hiilidioksidi- ja otsonikaasuja voidaan käyttää prosessitekniikan optimointiin tarkoituksena parantaa taloudellisuutta ja tehokkuutta.

 • Autamme sinua löytämään uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja omalla toimialallasi.
 • Varmistamme, että oma liiketoimintamme säästää ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla.

Vedenkäsittely kaasujen avulla

Prosessiveden, valumaveden, juomaveden, pulloveden, jäteveden, uimahalliveden jne. käsittelyyn sekä järviveden käsittelyyn ja järvien kunnostukseen.

Prosessivesi

Otsonikäsittely

 • Mahdollistaa veden kierrätyksen
 • Ehkäisee bakteerien kasvua ja liman muodostumista kierrätysjärjestelmässä
 • Vähentää laimennusveden tarvetta
 • Pienentää COD-arvoa
 • Vähentää väriä
 • Vähentää hajua

Hapen annostelu

 • Ehkäisee anaerobisia reaktioita järjestelmässä

Hiilidioksidin annostelu

 • pH:n säätö ja stabilointi
 • Bikarbonaatin valmistus

Valumavesi

Otsonikäsittely

 • Pienentää CODCr-arvoa
 • Oksidoi toksisia epäpuhtauksia
 • Parantaa mikro-organismien käytettävyyttä myöhemmässä biologisessa käsittelyssä
 • Pienentää suurta värilukua

Juomavesi

Hiilidioksidin annostelu

 • Vähentää johtoverkon korroosiota
 • Vähentää värjääntyneen veden aiheuttamia ongelmia
 • Vakauttaa pH-arvoa 

Otsonikäsittely

 • Vähentää kloorinkulutusta
 • Vähentää klooriorgaanisten tuotteiden, kuten AOX:N ja THM:n, kloorauksen yhteydessä
 • Vähentää CODMn-arvoa
 • Vähentää hajua ja makua
 • Pienentää suurta värilukua
 • Oksidoi rautaa ja mangaania

Pullovesi

Otsonikäsittely

 • Parantaa säilyvyyttä ja vähentää bakteerien kasvua pulloissa

Jätevesi

Hiilidioksidin annostelu

 • ph-arvon säätö ilman liian matalan pH-arvon riskiä mahdollisessa yliannostustapauksessa

Hapen annostelu

 • Lisää kapasiteettia biovaiheessa
 • Vähentää hajuongelmaa esim. seisonta-altaissa
 • Vähentää rikkivedyn muodostumista paineviemärijärjestelmissä

Uimahallit jne.

Hiilidioksidin annostelu

 • pH-arvon turvallinen ja tehokas säätö

Järvivesi/järvien kunnostus

Hapen annostelu

 • Vähähappisten järvien hapettaminen

Ympäristön hoito kaasujen avulla

Kaasu-, ilma- ja savukaasuanalyysit, kalibrointikaasut, optimoitu poltto, liuottimien kierrätys/inertointi, jätteiden kierrätys sekä jätteiden ja maaperän käsittely

Kaasu-, ilma- ja savukaasuanalyysit

Menetelmiä käytetään ilman laadun määritykseen, päästöjen valvontaan ja saastumislähteiden paikannukseen. Air Liquide tarjoaa kaasuja, laitteita ja teknistä osaamista.

Kalibrointikaasut

Air Liquiden erittäin puhtaita kaasuja käytetään analyysilaitteiden kalibrointiin sekä päästöarvojen ja ilman epäpuhtauksien määrittelyyn.

Optimoitu poltto

Lisäämällä palamiseen happea voidaan vähentää lämmönhukkaa ja energiankulutusta sekä typpipitoisten kaasujen ja savukaasujen vapautumista.

Liuottimien kierrätys/inertointi

Orgaanisia liuottimia voidaan kondensoida nestemäisen typen avulla, jolloin päästöt ympäristöön saadaan ehkäistyä. Haitallisia kemiallisia reaktioita voidaan ehkäistä käyttämällä helposti hapettuvia ja/tai haihtuvia kemikaaleja sisältävissä säiliöissä typen muodostamaa suojaavaa ”tyynyä”.

Jätteiden kierrätys

Erilaisia aineksia voidaan erotella toisistaan kryojauhamalla (jauhamalla matalissa lämpötiloissa) nestemäisen typen kanssa. Esimerkki tällaisesta on autonrenkaiden sisältämän kumin kierrätys.

Jätteiden ja maaperän käsittely

 • Käyttämällä jätteiden poltossa hallitusti lisähappea voidaan parantaa polttolaitoksen kapasiteettia ja hyötysuhdetta.
 • Saastuneiden maakerrosten oksidointi otsonilla. 

Tiedot

Kaasu

ALIGAL 1

ALIGAL (Elintarvike)

N2 ≥ 99.995 %

N2

ALIGAL on Air Liquiden ratkaisu elintarvikekäyttöön

Tiedot

Kaasu

ALIGAL 2

ALIGAL (Elintarvike)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL on Air Liquiden ratkaisu elintarvikekäyttöön

Tiedot

Kaasu

ALIGAL 3

ALIGAL (Elintarvike)

O2 ≥ 99.5 %

O2

ALIGAL on Air Liquiden ratkaisu elintarvikekäyttöön

Tiedot

Kaasu

ALIGAL DRINK 2

ALIGAL (Elintarvike)

CO2 ≥ 99.9 %

CO2

ALIGAL on Air Liquiden ratkaisu elintarvikekäyttöön

Tiedot

Kaasu

ALIGAL FREEZE 1

ALIGAL (Elintarvike)

N2 ≥ 99 %

N2

ALIGAL on Air Liquiden ratkaisu elintarvikekäyttöön

Tiedot

Kaasu

ALIGAL FREEZE 2

ALIGAL (Elintarvike)

CO2 ≥ 99 %

CO2

ALIGAL on Air Liquiden ratkaisu elintarvikekäyttöön

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 1 ARGON

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

Ar ≥ 99.999 %

Ar

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 1, sitoutuminen laatuun analyyseissä välillä % ja ppm

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 1 ASETYLEENI

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

C2H2 ≥ 99,6 %

C2H2

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen

Tiedot

Kaasu

ALPHAGAZ 1 HELIUM

ALPHAGAZ (Erikoiskaasuja)

He ≥ 99.999 %

He

ALPHAGAZ, yksinkertainen ratkaisu analyyttisen suorituskyvyn parantamiseen
ALPHAGAZ 1, sitoutuminen laatuun analyyseissä välillä % ja ppm

 
Käsittelen - Ole hyvä ja odota ...